Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2019

4591 9d18 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
Jednak potrzebowałam więcej. To było jeszcze za mało. Czasami bałam się właśnie tego, że nic nigdy mi nie wystarczy.
— Camilla Läckberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
6711 f5a0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakurwajegomac kurwajegomac
4065 99bd 390
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
3282 9983 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoganja toganja

October 14 2019

0573 72b8 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viav2px v2px
2513 8c96
Reposted fromzciach zciach viakaesekuchen kaesekuchen

October 13 2019

Reposted fromshakeme shakeme viaataga ataga

October 12 2019

Budzeni pocałunkiem wstają z łóżka właściwą nogą.

— Lidia Jasińska
7597 2ed3 390
Nie wiem czy chcę.
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viairmelin irmelin
3277 124a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

September 21 2019

0661 8e83 390
Reposted fromtichga tichga vianieobecnosc nieobecnosc

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel vianieobecnosc nieobecnosc

September 17 2019

Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viatereseek tereseek

September 16 2019

8449 e501 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin

September 13 2019

8002 f409 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaagp agp
7111 b532 390
Reposted fromambiente ambiente viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl