Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2019

Reposted fromhalucine halucine viagdziejestola gdziejestola

August 18 2019

Są chwile, kiedy człowiek jest tak zdołowany psychicznie, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa.

— Nicholas Sparks
Reposted fromkrn krn viastarryeyed starryeyed
2359 713c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

August 17 2019

Charging.
Reposted fromincomperta incomperta viairmelin irmelin
6713 68c5 390
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatoganja toganja
9834 1841 390

August 15 2019

3920 f351 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viablacksadcat blacksadcat
1141 745c 390
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
a po tym wszystkim chciałam tylko, żeby do mnie podszedł i mocno mnie przytulił. wybaczyłabym mu wszystko.
Reposted fromnotenough notenough viairmelin irmelin

August 11 2019

7713 96d4
Reposted frompunisher punisher viaNayu Nayu
Jestem na głodzie dotyku, słów i marzeń.
Reposted fromaillie aillie via12czerwca 12czerwca

August 10 2019

5226 30fe 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaTokyoMEWS TokyoMEWS
6464 bd05 390
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola

August 06 2019

5780 53a5 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

August 03 2019

5175 ab70 390
Reposted fromlordsoth lordsoth viairmelin irmelin
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

2838 f7d3
Reposted fromhare hare viairmelin irmelin
0200 858c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viazupson zupson
8282 1621 390
Reposted fromJustVicky JustVicky viajustonebullet justonebullet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl