Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

6173 c238 390
Reposted fromsoftboi softboi viainto-black into-black
0851 ad9a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainto-black into-black

February 12 2019

7444 f20b 390
Reposted fromsoftboi softboi viamglistyporanek mglistyporanek
9199 52da 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaedarcy edarcy
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin

February 10 2019

6479 55b6 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viadesperateee desperateee
1153 bb5e 390
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
6253 e12b 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

February 06 2019

4707 0730 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

February 03 2019

Reposted fromjedyny jedyny viairmelin irmelin
5422 2374 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viairmelin irmelin
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso

February 01 2019

Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viairmelin irmelin

January 31 2019

Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaiamdreamer iamdreamer
5816 f8e1 390
Reposted fromoll oll viaGunToRun GunToRun
6072 fef3 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl