Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— Władysław Broniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabobix bobix
2445 1788 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa

January 19 2020

0778 3e71 390
Reposted fromsoftboi softboi viainmybetterworld inmybetterworld
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaSilentRule SilentRule
0726 da74 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

January 09 2020

6440 2cf9 390
1331 9158 390
Reposted fromnutt nutt viawszystkodupa wszystkodupa

January 06 2020

Prawdziwą miłość do kogoś poznaje się właśnie po tym, że pragnie się go na dobre i złe, że jest się gotowym przejść przez wszystko, co straszne i mroczne, by u schyłku dnia nadal być z tą osobą.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromlovvie lovvie viagregorczykm gregorczykm
Reposted fromidylla idylla viahindsight hindsight
- Świat się wtedy Pani nie załamał?
- Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca

January 04 2020

6479 b88c 390
Reposted fromsoftboi softboi viastrzepy strzepy
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex

December 29 2019

3481 b9c2 390
4437 4ac7 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz
1870 1c5a 390
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viagreywolf greywolf
9629 c461 390
Reposted fromyikes yikes viamarkovitsh markovitsh
6684 d4c2 390
Reposted fromeuphoriaa euphoriaa via12czerwca 12czerwca

December 26 2019

9800 ba70 390
Reposted fromhrafn hrafn viadefinition-of-sex definition-of-sex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl