Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2020

1813 9e3d 390
Reposted fromsavatage savatage viaIzzhi Izzhi

February 05 2020

Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
5016 bd0c 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

February 02 2020

7880 a8cd 390
Reposted fromNux Nux viaZoonk11 Zoonk11
 
Reposted fromweightless weightless viaxmonroex xmonroex
Reposted fromshakeme shakeme viahelenburns helenburns
7520 42cc 390
Reposted fromdivi divi viaadaaa93 adaaa93

January 30 2020

3774 84c0 390
Reposted fromcarmenluna carmenluna vialetshavesex letshavesex
3878 ef43 390
Reposted fromHardcores Hardcores vialetshavesex letshavesex
2062 ab07 390
0273 d42f 390
Reposted fromposzum poszum viahavingdreams havingdreams
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Wiesław Myśliwski (via faithhopeme)

January 29 2020

6028 ed7c 390
Reposted fromdmnkam dmnkam viazupson zupson
6595 16cb 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

January 26 2020

1423 8779 390
Reposted fromrudosci rudosci viasleepingsickness sleepingsickness

January 23 2020

W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— Władysław Broniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabobix bobix
2445 1788 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa

January 19 2020

0778 3e71 390
Reposted fromsoftboi softboi viainmybetterworld inmybetterworld
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaSilentRule SilentRule
0726 da74 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl